Bier, Wijn, Whisky, Rum, Gedestileerd en Fris

PRIVACYBELEID VAN The Skiff liquor store

Dit is het privacybeleid van The Skiff Liquor Store. Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers en klanten van onze The Skiff Liquor Store winkels, website, webwinkel. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. The Skiff Liquor Store gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op https://www.theskiff.nl/privacy-policy. The Skiff Liquor Store raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 november 2020.

We hebben ons privacybeleid gewijzigd om je beter te informeren over ons gebruik van dienstverleners, hoe we jouw open- en klikgedrag in onze nieuwsbrieven analyseren, en om je te informeren over een extra mogelijkheid om je te identificeren als je een verzoek om inzage of verwijdering aan ons richt. En om je beter te informeren over bestellen via www.theskiff.nl.

WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die The Skiff Liquor Store verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van de Nederlandse The Skiff Liquor Store winkels, website en webwinkel.

Op de The Skiff Liquor Store Website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR JE GEGEVENS?

The Skiff Liquor Store, gevestigd aan de Kampstraat 2BC, 1211 G.E. te Hilversum, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. 

INHOUDSOPGAVE PRIVACYBELEID

1. Uitleg opbouw van dit Privacybeleid
2. Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan? 
2.1 Winkelen bij The Skiff Liquor Store
2.1.1 Een vraag stellen of een klacht indienen
2.1.2 Deelnemen aan een speciale actie  
2.1.3 Camera beveiliging
2.1.4 Product recall
2.2 Online diensten van The Skiff Liquor Store
2.2.1 The Skiff Liquor Store Website (Algemeen)
2.2.2 Mijn The Skiff Liquor Store account

2.2.2.1 Centraal beheer van je gegevens voor gebruiksgemak
2.2.2.2 Online bestelgeschiedenis
2.2.2.3 Blokkering van een The Skiff Liquor Store account

2.2.3 Online bestellen
2.2.3.1 Online bestellen zonder een The Skiff Liquor Store account
2.2.3.2 Online bestellen met een The Skiff Liquor Store account

2.4.1.2 Welke gegevens gebruiken we?

2.4.1.3 Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

3 Als je met ons communiceert via social media
3.1 De The Skiff Liquor Store website delen via social media
3.2 Onze social media pagina’s

4 Maken wij gebruik van cookies?
5 Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
6 Hoe beveiligen wij je gegevens? 
7 Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering  

1. UITLEG OPBOUW VAN DIT PRIVACYBELEID

In dit privacybeleid beschrijven we per dienst welke persoonlijke gegevens The Skiff Liquor Store van je verwerkt om je deze specifieke dienst te leveren en wat dat precies betekent. Soms kun je voor een bepaalde dienst (zoals gebruikmaking van de Webshop van The Skiff Liquor Store) een The Skiff Liquor Store account gebruiken. In dat geval wordt dit bij de paragraaf over de Webshop van The Skiff Liquor Store vermeld en een link opgenomen naar de paragraaf over het Mijn The Skiff Liquor Store account, met uitleg welke gegevens we daarvoor verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en hoe lang we je gegevens daarvoor bewaren.

2. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN HOE KOMEN WE ERAAN?

2.1 WINKELEN BIJ The Skiff Liquor Store

Onze diensten zijn niet toegankelijk voor jongeren die jonger zijn dan 18 jaar. 
Wij verzoeken je dan ook geen gegevens aan ons te verstrekken indien je jonger bent dan 18 jaar.

Om te kunnen winkelen in The Skiff Liquor Store heb je geen registratie nodig. In sommige gevallen kan het zijn dat The Skiff Liquor Store wel persoonsgegevens van je verwerkt.

2.1.1. EEN VRAAG STELLEN OF EEN KLACHT INDIENEN 

Wanneer je in een The Skiff Liquor Store winkel een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met de The Skiff Liquor Store, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen The Skiff Liquor Store die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht. Deze klantenservice zien we als onderdeel van onze dienstverlening als winkel.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om je vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in onze klantenservice-databank. We kunnen je vragen om je contactgegevens zoals je naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren vragen, klachten en je contactgegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren. De inhoud van het gesprek – en (eventuele) persoonsgegevens die je tijdens het gesprek hebt verstrekt – bewaren wij na afloop van het gesprek niet langer dan 2 weken, tenzij de aard van de vraag en/of klacht ons noodzaakt om het gesprek langer te bewaren.

2.1.2. DEELNEMEN AAN EEN SPECIALE ACTIE

The Skiff Liquor Store biedt regelmatig speciale acties aan waar je aan deel kunt nemen, zoals spaaracties, prijsvragen of promotionele kansspelen. In sommige gevallen zullen wij je vragen een registratieformulier uit een folder, advertentie of website in te vullen om mee te kunnen doen. We hebben daarbij jouw gegevens nodig om de actie te kunnen organiseren en uitvoeren.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer je deelneemt aan een dergelijke speciale actie dan verwerkt The Skiff Liquor Store de door jou opgegeven contactgegevens zoals je naam, leeftijd, adres, woonplaats en/of e-mailadres om je deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Afhankelijk van de speciale actie verwerken we ook informatie over je deelname zoals je scores, inzendingen of spaarsaldo.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren inschrijvingen en informatie over je deelname nog na afloop van de actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. Hoe lang de bewaartermijn is communiceren wij per actie.

2.1.3. CAMERABEVEILIGING 

Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze winkels met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze winkels word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. We gebruiken camerabeveiliging voor ons gerechtvaardigd belang voor een veilige winkel te zorgen.

Hoe lang bewaren wij videobeelden? 

Wij bewaren videobeelden die wij registreren met onze beveiligingscamera’s niet langer dan 14 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna verwijderen wij deze beelden.

2.1.4. PRODUCT RECALL 

Wanneer er onverhoopt iets mis is met een product dat wij hebben verkocht en wij dit product willen terugroepen (product recall), dan kunnen wij naast het plaatsen van persberichten op onze websites en in de landelijke dagbladen, in het belang van je welzijn ook rechtstreeks contact met je opnemen, uiteraard indien wij over je contactgegevens uit andere hoofde beschikken. Het gebruik van persoonsgegevens zien we als onderdeel van onze plicht als winkel waar jij een product hebt gekocht.

2.2 ONLINE DIENSTEN VAN The Skiff Liquor Store

The Skiff Liquor Store biedt een aantal online diensten aan, waaronder: de website van The Skiff Liquor Store op www.theskiff.nl en de Webshop (“Webshop van The Skiff Liquor Store”) die bereikbaar is via de The Skiff Liquor Store Website. Ook kun je je online inschrijven voor de nieuwsbrief van The Skiff Liquor Store. Je hebt altijd zelf de keuze van welke online diensten jij gebruik maakt, en je kunt ook altijd je toestemming voor gebruik van jouw gegevens weer intrekken door de diensten op te zeggen of contact op te nemen met de klantenservice.

2.2.1 The Skiff Liquor Store WEBSITE (ALGEMEEN) 

Wanneer je de The Skiff Liquor Store Website bezoekt, verwerken wij een aantal gegevens van je (zoals je IP-adres en jouw gebruik van de online diensten) om de functionaliteit van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. Daarnaast wordt een deel van deze gegevens geanalyseerd en gesegmenteerd ten behoeve van het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van of door The Skiff Liquor Store.

Wat houdt dit doel in?

Deze gegevens hebben we ten eerste nodig om de functionaliteit van de The Skiff Liquor Store Website te bieden. Met deze gegevens zijn onze websitebeheerders in staat de The Skiff Liquor Store Website te beheren, bijvoorbeeld voor het oplossen van technische storingen of het verbeteren van de beschikbaarheid. Om te zorgen dat je informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, worden ook (functionele) cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in het Cookiebeleid van The Skiff Liquor Store.

De gegevens worden ten tweede door The Skiff Liquor Store gekoppeld aan eventuele aanvullende informatie die The Skiff Liquor Store van jou heeft ontvangen, bijvoorbeeld door jouw gebruik van jouw The Skiff Liquor Store account (lees meer over het The Skiff Liquor Store in paragraaf 2.2.2. Deze gekoppelde informatie wordt geanalyseerd, gebruikt om segmenten (groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben) op te bouwen en om jou in één of meer segmenten te plaatsen. Deze segmenten worden door The Skiff Liquor Store gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van The Skiff Liquor Store zelf op de The Skiff Liquor Store Website en Apps, andere websites van The Skiff Liquor Store, en via websites van derden. De segmenten kunnen ook gebruikt worden voor campagnes van derden op de The Skiff Liquor Store Website. The Skiff Liquor Store gebruikt alleen informatie voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Om deze informatie te verzamelen en om het gebruik van de The Skiff Liquor Store Website aangenamer te maken worden cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in het Cookiebeleid van The Skiff Liquor Store.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor gegevens zoals het IP-adres van je computer, smartphone, smartwatch of tablet, de unieke identifiers van op deze devices geplaatste cookies, de bezochte web pagina’s, de internetbrowser waarmee je surft, de duur van een bezoek/sessie, vorige/volgende bezochte sites , jouw gebruik van de web- of app-pagina’s (zoals product interacties, zoekopdrachten, promotie interacties en stappen in de bestelflow), en transactie data.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 

Wij bewaren deze gegevens voor dit doel niet langer dan 1 maand.

2.2.2 MIJN The Skiff Liquor Store ACCOUNT

Je The Skiff Liquor Store account kun je aanmaken via de Website. Wanneer je de Website bezoekt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder het kopje “The Skiff Liquor Store Website (algemeen)”.

Met een The Skiff Liquor Store account kun je gebruik maken van verschillende functionaliteiten. Met je The Skiff Liquor Store account kun je verder gemakkelijk online bestellen in de Webshop van The Skiff Liquor Store, je eerdere online aankopen inzien en je aanmelden voor de nieuwsbrief.

2.2.2.1 CENTRAAL BEHEER VAN JE GEGEVENS VOOR GEBRUIKSGEMAK

De gegevens die je opgeeft bij je inschrijving worden opgeslagen in The Skiff Liquor Store account. Deze gegevens kun je centraal inzien en beheren onder “Mijn Account”.

Om je account te kunnen aanmaken en de functionaliteiten te kunnen leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je, waaronder je e-mailadres, je wachtwoord en je geboortedatum. Hierdoor kun je gebruik blijven maken van je account en zorgen wij ervoor dat je veilig kunt inloggen. Dit betekent dat je alle gegevens die je online bij ons hebt opgegeven op één plek kunt inzien via The Skiff Liquor Store account op www.theskiff.nl onder “Mijn account”. Je kunt deze gegevens daar ook wijzigen of in één keer wissen onder het kopje “Bewerk account”.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor het aanmaken van je The Skiff Liquor Store account verwerken wij persoonsgegevens zoals je e-mailadres, geboortedatum en wachtwoord.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt je gegevens via ‘Mijn Account’ zelf wijzigen onder het kopje “Bewerk Account”. Als je je gegevens hebt gewijzigd in je account, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd. Wil je je gehele account verwijderen, neem dan contact op met de klantenservice.

2.2.2.2 ONLINE BESTELGESCHIEDENIS

Binnen de Webshop van www.theskiff.nl kunnen we je inzicht geven in je eerdere bestellingen. Als je online boodschappen bestelt, tonen we al jouw online bestellingen die je eerder bij ons hebt geplaatst. Deze kun je vinden onder ‘je recente bestellingen bekijken’ in jouw account.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken hiervoor je laatste online bestellingen, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de gekochte producten en hoe vaak je een bepaald product koopt.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld.

2.2.2.3 BLOKKERING VAN EEN The Skiff Liquor Store ACCOUNT

The Skiff Liquor Store kan in uitzonderlijke omstandigheden je  account blokkeren.

Dit kan onder meer indien: 
• je herhaaldelijk en ten onrechte betwist dat bepaalde online bestelde producten niet zijn afgeleverd; 
• bij aflevering van de bestelde producten blijkt dat je jonger dan 18 jaar bent;
• we vermoeden dat je online producten bestelt voor wederverkoop aan derden; 
• we vermoeden dat je misbruik maakt van je The Skiff Liquor Store account.

Indien je The Skiff Liquor Store account op grond van één van de bovenstaande redenen door ons wordt geblokkeerd, kun je niet meer inloggen op de website. Wanneer je The Skiff Liquor Store account wordt geblokkeerd, zullen wij je hiervan per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres op de hoogte stellen.

2.2.3 ONLINE BESTELLEN VIA theskiff.NL 

Online bestellen in de Webshop van The Skiff Liquor Store is mogelijk via de The Skiff Liquor Store Website. Wanneer je de The Skiff Liquor Store Website bezoekt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder het kopje “Gebruik van The Skiff Liquor Store Website onder paragraaf 2.2 “Online diensten van The Skiff Liquor Store”.

Als je online een bestelling wilt plaatsen, kun je dat doen zonder een account aan te maken of door middel van het aanmaken van een The Skiff Liquor Store account. Voor het The Skiff Liquor Store account verwerken we onder meer je inlog gegevens. Lees meer hierover in paragraaf 2.2.2 “Mijn The Skiff Liquor Store account”.

2.2.3.1 ONLINE BESTELLEN ZONDER ACCOUNT

Via de Webshop van The Skiff Liquor Store kun je snel en eenvoudig bestellingen plaatsen en laten thuisbezorgen of ophalen bij een The Skiff Liquor Store winkel. Het plaatsen van een bestelling kan zonder een The Skiff Liquor Store account.

Als je online een bestelling plaatst en deze wilt laten thuisbezorgen of wilt afhalen bij een The Skiff Liquor Store winkel kan dit zonder een The Skiff Liquor Store account.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor online bestellen zonder een The Skiff Liquor Store account verwerken wij je e-mailadres en telefoonnummer (om je bestelling te bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling – zoals het tijdstip van aflevering, de inhoud van je bestelling of de bereikbaarheid en beschikbaarheid van een pick-up point) en je geboortedatum (om te kunnen controleren of je oud genoeg bent om alcohol te bestellen). 
Om je bestellingen te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en de gekozen winkel wanneer je je bestelling in een winkel wil laten afleveren. De gegevens over jouw aankopen worden gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer hierover onder het kopje “The Skiff Liquor Store Website (algemeen)” in paragraaf 2.2.1.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 
Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld.

2.2.3.2 ONLINE BESTELLEN MET EEN The Skiff Liquor Store ACCOUNT

Via de Webshop van The Skiff Liquor Store kun je snel en eenvoudig bestellingen plaatsen en laten thuisbezorgen of ophalen bij een The Skiff Liquor Store winkel. Het plaatsen van een bestelling kan met een The Skiff Liquor Store account.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor online bestellen met een The Skiff Liquor Store account verwerken wij je e-mailadres en telefoonnummer (om je bestelling te bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling – zoals het tijdstip van aflevering, de inhoud van je bestelling of de bereikbaarheid en beschikbaarheid van een The Skiff Liquor Store winkel) en je geboortedatum (om te kunnen controleren of je oud genoeg bent om alcohol te bestellen).

Om je bestellingen te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en de gekozen winkel wanneer je je bestelling in een winkel wil laten afleveren. De gegevens over jouw aankopen worden gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer hierover onder het kopje “The Skiff Liquor Store Website (algemeen)” in paragraaf 2.2.1.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 
Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld.

3. ALS JE MET ONS COMMUNICEERT VIA SOCIAL MEDIA

3.1 DE The Skiff Liquor Store WEBSITE DELEN VIA SOCIAL MEDIA

Indien je ervoor kiest de The Skiff Liquor Store Website te delen via social media, zoals Youtube, Facebook en/of Twitter, dan zullen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van The Skiff Liquor Store en dit privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

3.2. ONZE SOCIAL MEDIA PAGINA’S

Wij zijn actief op verschillende social media platforms, zoals Instagram en Facebook. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina’s (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media upload, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de “Like” knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je ontvangen (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht). Hoe wij met je gegevens omgaan, staat beschreven in de The Skiff Liquor Store Facebook Privacyverklaring, die in aanvulling geldt op (i) dit privacybeleid en (ii) de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van Facebook. The Skiff Liquor Store raadt je aan om de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van Facebook zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van The Skiff Liquor Store.

4. MAKEN WIJ GEBRUIK VAN COOKIES?

Lees meer over hoe wij gebruik maken van cookies in het Cookiebeleid van The Skiff Liquor Store via https://www.theskiff.nl/privacy-policy.

5. WELKE DERDEN HEBBEN TOEGANG TOT JE GEGEVENS?

The Skiff Liquor Store schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in. Je moet hierbij denken aan drukkerijen en e-mail- en postverwerkers, zoals PostNL maar ook aan IT-bedrijven zoals Elway Designs voor hosting en voor onderhoud aan onze software en systemen). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor The Skiff Liquor Store en heeft The Skiff Liquor Store de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. 

The Skiff Liquor Store schakelt ook derden zoals Google in voor het analyseren van jouw gegevens en voor het uitvoeren van haar direct marketing en targeted advertisement campagnes. We zijn hiervoor eveneens overeenkomsten aangegaan om te zorgen dat de vereiste technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om jouw gegevens te beschermen. Daarnaast verzamelt de Facebook pixel gegevens over jouw gebruik van onze website, wat het voor ons mogelijk maakt om jou gerichte advertenties op Facebook te laten zien. Je kunt hier meer over lezen in ons Cookiebeleid.

Uitsluitend indien The Skiff Liquor Store hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. The Skiff Liquor Store zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen en standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld met deze ontvangers overeenkomen, om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Voor vragen hierover verzoeken wij je te wenden tot onze klantenservice.

6. HOE BEVEILIGEN WIJ JE GEGEVENS?

The Skiff Liquor Store gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Het informatie beveiligingsbeleid voor onze systemen en applicaties is gebaseerd op best-practices zoals de Standard of Good Practice for Information Security (ISF 2011) en de Open Web Application Security Project (OWASP) richtlijnen.

7. VRAGEN EN VERZOEKEN OM INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

Via je The Skiff Liquor Store account kun je je persoonsgegevens inzien of wijzigen. Ook kun je daar aangeven dat je geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over producten en/of aanbiedingen. Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die The Skiff Liquor Store over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar info@theskiff.nl of naar:

The Skiff Liquor Store

Kampstraat 2BC
1211 G.E. Hilversum

We vernietigen de kopie van jouw identiteitsbewijs zodra we jouw identiteit hebben geverifieerd.

• Als je een The Skiff Liquor Store account hebt zonder dat je aanvullende gegevens aan The Skiff Liquor Store hebt verstrekt ten behoeve van het online shoppen via de Webshop, zullen we je vragen om bepaalde bij ons bekende gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld de inlognaam van je account en je geboortedatum), zodat wij kunnen controleren of jij inderdaad degene bent aan wie de gegevens toebehoren.

• Als je geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over producten en/of (persoonlijke) aanbiedingen, dan kun je je eenvoudig afmelden door de afmeld link onderaan iedere email. Je kunt dat ook aangeven door een verzoek op te sturen naar het hierboven genoemde postadres.

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je tijdens werkdagen contact opnemen met The Skiff Liquor Store op telefoonnummer 035 737 04 26. Je kunt ook contact opnemen via het contactformulier van The Skiff Liquor Store via onze Website.

Indien je een klacht wilt indienen over ons gebruik van jouw gegevens of over hoe we je verzoek hebben behandeld, heb je het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. We willen je echter vragen eerst contact op te nemen met ons via info@theskiff.nl of door te bellen naar telefoonnummer 035 737 04 26.

LEEFTIJDSCHECK

Door op enter te klikken verklaar ik dat ik ouder ben dan 18 jaar

Geniet altijd op een verantwoorde manier